GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU - PTI Education Group 12/09/2016

Tổ chức giáo dục PTI - PTI Education Group
Trường đào tạo doanh nhân PTI - PTI Business School

Tổ chức giáo dục PTI - PTI Education Group
Trường đào tạo doanh nhân PTI - PTI Business School
Với các chuyên gia và giảng viên hàng đầu
Chuyên gia & Giảng viên cao cấp: Nguyễn Tất Thịnh
Chuyên gia & Giảng viên cao cấp: Nguyễn Hoàng Phương
Chuyên gia & Giảng viên cao cấp: Soren R. Kirchner
Chuyên gia & Giảng viên cao cấp: Đào Xuân Khương
Chuyên gia cao cấp: Trương Đình Tuyển
Chuyên gia & Giảng viên cao cấp: Nguyễn Hữu Thái Hòa
Chuyên gia & Giảng viên cao cấp: Nguyễn Xuân Hải
Chuyên gia & Giảng viên cao cấp: Lê Thẩm Dương

PTI trân quý dành cho HV đăng ký khóa học Tháng 9 như sau:
(áp dụng từ 01/09/2016 - 30/09/2016).
Đặc biệt, HV khi đăng ký khóa CEOTD, CEO, CXO sẽ được Tặng thêm khóa ngắn hạn trị giá khóa học là 2tr khóa học như sau:
※Tại TP.HCM:
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng Ngày 16/09/2016
Chuyên khảo: nghề giám đốc của Ts Lê Thẩm Dương (miễn phí)
DN VN trong bối cảnh hiện đại và giải pháp dưới góc nhìn của TS Lê Thẩm Dương. (miễn phí)

※Các khóa học đang được ưu đãi giảm giá đặc biệt:
CEOTD 07 TP HCM – Giám đốc toàn diện
CEO 23 - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 3.0
CPO 06 Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp
CHRO 07 - Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp
CCO08 Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp
CMO 05 - Giám đốc marketing chuyên nghiệp
CFO 07 - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 03
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 01
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 10
Tuyệt đỉnh bán hàng của Francis Hùng
Nâng cao năng lực quản lý cấp trung 14
Vui lòng liên hệ 0913 945 663 Ms Hương để được hỗ trợ tư vấn khóa học.