Khuyến mãi 50% tên miền nhân dịp 2/9 15/08/2016

Chào mừng lễ 2/9, công ty Viễn Nam mở chương trình khuyến mãi đăng ký mới tên miền quốc tế đến 50%

Nội dung chương trình khuyến mãi như sau:

  • Thời gian áp dụng: Hết ngày 31/8/2016
  • Đối tượng áp dụng: tên miền quốc tế (.COM, .NET) đăng ký mới
  • Giá trị khuyến mãi: 50%

Chi tiết chương trình vui lòng liên hệ công ty Viễn Nam http://viennam.com