Cơ Cấu Tổ Chức

Giới thiệu cơ cấu tổ chức, phân công nhiệm vụ của Ban Chấp Hành Hội Doanh Nghiệp quận Gò Vấp

Sơ đồ tổ chức 

 

 

 

Ban Điều Hành.

STT Họ Tên Chức Vụ Doanh Nghiệp
1 Nguyễn Văn Thiệu Chủ tịch Công ty Thiên Minh
2 Lê Hùng Cường Phó Chủ Tịch Thường Trực Ngân Hàng Nam Á Chi nhánh Gò Vấp
3 Phan Quế Anh Phó chủ tịch phụ trách Thương mại & Truyền thông Công ty Thực phẩm Vị Xưa
4 Huỳnh Thị Kim Loan Phó chủ tịch phụ trách Đào tạo & phát triển hội viên Công ty Khang Hưng Phát
5 Phạm Văn Giàu Phó chủ tịch phụ trách tài chính Nhà hàng & Khách sạn Tư Trung

 

Ban Cố Vấn

Thành viên ban tư vấn là những người thực sự có kinh nghiệm và tâm huyết với Hội, có kiến thức xã hội, kinh tế,… Nhằm mục đích tham vấn về định hướng phát triển hội theo tiến trình “nối tiếp” và gia tăng hình ảnh, uy tín hội đối với các hội viên và các tổ chức khác.

Đối tượng để mời vào ban tư vấn: Các ông Bà nguyên là Chủ tịch Hội, Lãnh đạo nhà nước, các sở ban ngành, Giám đốc các doanh nghiệp thành đạt nhưng không thể tham gia BCH hội.

- Nguyên là Chủ tịch Hội: Ông Nguyễn Như Ái; Ông trương Quang Vinh,…

- Nguyên là lãnh đạo nhà nước đã nghỉ hưu

- Chủ tịch, giám đốc các công ty có uy tín.

Ban Pháp Luật

 • Trưởng ban: ông Nguyễn Hữu Mẫn.
 • Nhiệm vụ :
  • Lập và triển khai kế hoạch tư vấn, cung cấp các văn bản pháp luật liên quan cho các doanh nghiệp, người lao động.
  • Kết hợp với Hội Luật Gia triển khai liên tịch phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp và người lao động tại các doanh nghiệp theo yêu cầu,
  • Định kỳ hàng tháng chủ động gửi các văn bản pháp luật hoặc thông báo, tin tức, tình hình pháp luật liên quan đến các chính sách thuế, lao động, hợp đồng kinh tế, bảo hiểm,…cho các doanh nghiệp hội viên.
  • Định kỳ các ngày thứ 2 và thứ 6 hàng tuần bố trí chuyên viên trực tư vấn tại trụ sở Hội.

Ban Truyền Thông

 • Trưởng ban : ông Hồ Khắc Huy.
 • Nhiệm vụ :
  • Thiết lập và duy trì quan hệ với hệ thống các phòng ban, Sở ngành và UBND, MTTQ, các tổ chức Hội bạn và các tổ chức khác trong và ngoài quận.
  • Tập hợp ý kiến hội viên và đại diện Hội viên để đóng góp ý kiến, tham mưu cho các cơ quan lập pháp trong hoạch định chính sách kinh tế, doanh nghiệp (nếu có).
  • Tổ chức các sự kiện Văn hoá - Xã hội, tham gia hoạt động thể thao,..cho hôi viên nhân các ngày Lễ nhằm xây dựng hình ảnh Hội.
  • Định hướng nội dung trang website, bản tin nội bộ của Hội.
  • Vận động các nguồn tài trợ, vận động hội viên tham gia các hoạt động từ thiện nhân các sự kiện của Hội và theo kêu gọi định kỳ của các cơ quan liên quan.

Ban Thương Mại

 • Trưởng ban : ông Nguyễn Văn Hoàng.
 • Nhiệm vụ :
  • Tổ chức các chương trình giao lưu xúc tiến mua bán, trao đổi hàng hóa, thông tin giữa các thành viên, giúp cho các hội viên nhận ra giá trị hàng hóa dịch vụ của nhau và cung cấp các dịch vụ hàng hóa từ các tổ chức khác cho Hội viên khi có yêu cầu.
  • Tổ chức tiếp đón các cá nhân, tổ chức đến thăm Hội và muốn hợp tác với Hội.
  • Tổ chức triển lãm, khu trưng bày cho hội viên trong các cuộc hội chợ, triển lãm.
  • Thiết lập và tăng cường quan hệ với các Khu CN, Khu KT và các đối tác khác để tạo cơ hội đầu tư cho hội viên.
  • Cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư tới hội viên.
  • Tìm kiếm, phát triển các cơ hội hoạt động sản xuất kinh doanh hỗ trợ Hội và hội viên.

Ban Hội Viên

 • Trưởng ban : Ông Huỳnh Quốc Thắng
 • Nhiệm vụ :
  • Tìm kiếm và phát triển hội viên mới
  • Chủ động duy trì nối kết thông tin hai chiều với hội viên cũ.
  • Tổ chức cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu hội viên, hàng hóa, dịch vụ của Hội viên.
  • Tổ chức hỗ trợ hội viên tham gia hoạt động khen thưởng các cấp, ngành.
  • Duy trì các hoạt động hỗ trợ cho hội viên.
  • Kết nối các hội viên phát triển các quan hệ kinh tế, văn hoá.
  • Cung cấp các thông tin đáp ứng nhu cầu hội viên.

Ban Đào Tạo.

 • Trưởng ban : bà Nguyễn Bùi Bạch Hà.
 • Nhiệm vụ : 
  • Tổ chức các chương trình đào tạo theo nhu cầu, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Hội và hội viên.
  • Tổ chức cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp hội viên.
  • Phối hợp với các cơ quan, đối tác trong và ngoài nước để phát triển và thực hiệncác chương trình đào tạo.
  • Cung cấp thông tin liên quan đến đào tạo tới hội viên.
  • Thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực cho DN hội viên.