Hình ảnh CAFE DOANH NHÂN tháng 8/2017. 22/08/2017

Hội Doanh Nghiệp Gò Vấp vừa tổ chức thành công chương trình CAFE Doanh Nhân tháng 8/2017 tại CAFE Du Miên vào ngày 11/8/2017

CAFE Doanh Nhân là cơ hội để các doanh nghiệp ĐỒNG HÀNH - GẮN KẾT - SẺ CHIA cùng nhau và cùng Hội DN Quận Gò Vấp.

Dưới đây là một số hình ảnh chương trình