Hình ảnh chương trình Chào Mừng Ngày Doanh Nhân Việt Nam 2017 29/10/2017

Ngày 27-10-2017, Hội Doanh Nghiệp Gò Vấp tổ chức chức chương trình Chào Mừng Ngày Doanh Nhân Việt Nam 2017.

 

Dưới đây là một số hình ảnh đêm Gala - Sức Sống Doanh Nhân Gò Vấp

 

 

Xem thêm hình ảnh tại địa chỉ https://goo.gl/KMFdL7